parterapi

Parterapi er guld værd for et parforhold med udfordringer

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

I de fleste sammenhænge her i livet udvikler vi nogle grundmønstre og automatreaktioner, og det gælder også i parforholdet. Så længe parforholdet trives, er det udmærket, for det kan skabe tryghed og harmoni, hvis mønstrene tilfredsstiller begge partneres behov. Imidlertid ændres vi i tidens løb, og livsomstændigheder kan forandre sig. Det kan give udfordringer i parforholdet og skabe behov for nye kommunikations- og samværsformer, hvis parforholdet fortsat skal være positivt ladet. Det er imidlertid ikke altid lige let, og derfor kan det være meget givtigt og konstruktivt at gøre brug af en dygtig parterapeut som Hans Jørgen Juhler. Han har en meget bred livserfaring, både i erhvervslivet og privat, og så har han arbejdet som parterapeut i 15 år. Han har både solid viden, erfaring og fingeren på pulsen, hvad angår udfordringer i det moderne parforhold. 

Destruktive mønstre i et plaget parforhold

Oplever man store svigt i sit parforhold, ellers såres man gang på gang af uhensigtsmæssig adfærd i kærlighedsforholdet, så kan samværet blive plaget af nag, anklager, tavshed eller skænderier. Det kan virkelig dræne energi at befinde sig i et konfliktfyldt parforhold, fordi hele ens privatliv, fritid og i sidste ende også professionelle arbejdsindsats kan blive påvirket af det. Er der børn i parforholdet, påvirkes de naturlig også af det på uheldig vis. Hans Jørgen Juhler anvender en beskrivelse af de destruktive mønstre, som han kalder de dæmoniske standarddanse. De danse kan bl.a. dreje sig om en trang til at få ret, at forfølge partneren verbalt for at få denne i tale eller at forskanse sig i tavshed for at beskytte sig. Ofte har de dæmoniske standarddanse endog den uheldige konsevens, at den ene parts trin forstærker den andens trin i dansen, og samspillet bliver til en ond cirkel. De grundmønstre af destruktiv art har Hans Jørgen Juhler et skarpt blik for, og han vil relativt hurtigt kunne tegne konturerne af de ødelæggende omgangsformer. Derpå vil han tage fat på at udrede trådene, blotlægge mønstrene og så skabe nye vaner med konstruktive og effektfulde psykologiske værktøjer.

Information om Hans Jørgen Juhler

Er din nysgerrighed blevet vakt, opfordres du til at besøge Parterapi.info. På dette site kan du se en video, hvor Hans Jørgen Juhler fortæller om sin tilgang til parterapi. Det giver tillige dig og din partner en mulighed for at fornemme, om I ville kunne have en professionelt baseret kemi med Hans Jørgen Juhler. Tag gerne kontakt for yderligere information.